NE ÍTÉLJ

REMÉNYIK SÁNDOR: NE ÍTÉLJ

 

Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

 

 

Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak –
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.

Istenem, add, hogy mind halkabb legyek –
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább símogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,
De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül.

A házasság értékei

Házasság Hete

Évek óta hangsúlyt fektetünk gyülekezetünkben a házasság értékeinek felmutatására. A Házasság Hete programsorozat keretein belül igei tanítás hangzik el közösségünkben évről évre a Valentin naphoz közeli vasárnapi istentiszteleteken arról, hogy miért jó házasságban élni és hogyan tehetjük meg ezt Isten akaratát középpontba helyezve. Tudjuk, hogy tökéletes házasságok nincsenek, de jól működő házasságok vannak és annál több ilyen van, minél többen veszik komolyan Isten vezetését, az elkötelezettséget, a felelősséget, az egymáshoz való ragaszkodást, a megbocsátást, a bocsánatot kérni tudást, a kommunikáció fontosságát, a kompromisszumkészséget. Idén, mivel február 17-e éppen böjt első vasárnapja volt, ezért egy héttel később 2013. február 24-én, a vasárnap délelőtti istentiszteletünk igehirdetése szólt A házasság értékeiről. (A teljes igehirdetés elolvasható honlapunkon) Az istentiszteletnek volt egy olyan része is, melyben mindazok, akik korábban református szertartás szerint fogadtak örök hűséget egymásnak, ezt a fogadalmukat Isten és a gyülekezet színe előtt újra megerősíthették. Tavaly hagyományteremtő céllal indult ez a kezdeményezés. Akkor öt, idén három házaspár élt a lehetőséggel. A ránk következő években is szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy akiben készség, vágyakozás van, az újra megerősítse házastársa oldalán az egykor tett házassági fogadalmát.

         Minden házasságban élőre és házasodni készülőre Istenünk gazdag áldását kívánjuk! Isten adjon sok erőt és áldást a közös örvendezéshez és teherhordozáshoz egyaránt!

 

Ma!

Túrmezei Erzsébet

Ma!

Holnap talán az ajkam néma.
Hogy ne maradjak
szerető szóval
senki adósa;
úgy szóljak még ma.
Holnap talán merev a lábam.
Segíts, Megváltóm,
hűséges szívvel
szüntelen veled
járni a mában.
Holnap talán karom se mozdul.
Ma szent örömmel
úgy tegye dolgát,
mint a Te szolgád
itt s a síron túl.
Holnap tán a szívem is hallgat.
De ma hirdesse
minden verése:
Áldom, Megváltóm,
mentő hatalmad.
A tegnapot befödte véred.
Tied a holnap.
Nekem csak mám van.
Segíts hűséggel
ebben a mában szolgálni néked
!

Kezdd újra!

Szigeti Jenő: Kezdd újra!

Minden veszteséged ellenére
Minden rosszindulat ellenére
Minden kudarcod és a
Sátán minden diadaltánca ellenére,
Ne maradj a földön elterülve.

Kapaszkodj meg a rögbe,
A szalmaszálba is, mert
A göröngy is, a rád dobott kő is
Jó kapaszkodó.

Feszítsd meg a karodat,
Emeld meg a fejedet.
Állj végre talpra,
És kezdd újra!

Mert Isten is
Minden botlásod
Bűnöd és hibád után
Újrakezdi Veled
És nem fárad el sohasem!