A VÁLASZ

A VÁLASZ

Két férfi lép elő,
két fogoly, ki válaszra vár,
s közülük csak egy szabad,
mert Ő a választ tudja már.

Az egyik vadul szorítja bilincseit,
gúnyos mosoly arcán,
s vérszomjas szeme máris
következő áldozatán.

A másik? Csak hallgatva vár,
lesütött arccal, ott benn,
az Atyához bocsánatért kiált,
mert Ő a választ tudja már.

“Barrabás!” – zúg a tömeg,
őrá esett a választás.
Te is ott voltál, ne tagadd!
A múlt változhatatlan áll.

De most, Ő, a
Megsebzett Király,
ki érted a halált is
vállalta a Golgotán

halkan suttogja csupán:
“Ragadd meg
Istened
feléd kinyújtott karját!”

Húsvétra készültünk a gyerekekkel…

2013. március 24-én, virágvasárnap kézműves délelőttöt szerveztünk a gyermekek részére. 49 lelkes gyermek jelent meg. A virágvasárnap eseményeinek elmondása után a húsvéti rajzpályázat eredményhirdetése következett. 27 rajz érkezett be, amelyek közül nagyon nehéz volt eldönteni, melyek a legszebbek. Ezután színes papírból, tojástartóból virágokat és madárkát készítettünk, az ovisoknak volt színező, és természetesen akadt egy kis ropi és szörp is a munkában megéhezőknek, megszomjazóknak. 🙂
Hálát adunk a Mindenható Istennek az áldott alkalomért, és köszönjük a felnőtt segítők munkáját!
A húsvéti rajzok megtekinthetők a gyülekezeti teremben.
                                                                                                                                                     Hamvasné Nagy Annamária

Egyházlátogató járt gyülekezetünkben

2013.március 17-én Horváth György nagykállói lelkipásztor járt gyülekezetünkben, mint a Nyírségi Református Egyházmegye tanácsosa.

14 órától istentiszteleten szolgált közöttünk a nagytiszteletű úr, majd a jelenlévő gyülekezet előtt szólt a Kanonika Vizitációs jegyzőkönyv alapján meglátásairól, tapasztalatairól.

Áldott alkalomban volt részünk!

Akkor jön el

Füle Lajos


Akkor jön el

Ha fájni kezd majd, ami vagy
és, ami nem vagy, bár lehetnél,
majd, ha bevallod végre, hogy
sohasem voltál igaz keresztyén,
ha fájni fog, hogy annyian
vannak, kiket megejt a tévhit,
s ajkadról értük száll ima,
akkor jön el az ébredés itt.

Majd, hogyha bűnné lesz a bűn,
s a Golgotához sírva érsz el
letenni ott mind keserűn,
nem alkudva testtel és vérrel,
majd, ha hálát adsz JÉZUSÉRT,
s döntésed is végleg megérik,
mert megtisztított az a Vér,
akkor jön el az ébredés itt.

Majd, hogyha jobban érdekel,
kik ők, akik vetnek, aratnak,
s közéjük állsz és nem leszel
többé olyan fontos magadnak,
mert látod már a tájat itt,
amely aratásra fehérlik,
s munkára lelkesít a hit,
akkor jön el az ébredés itt.