Megengedi

Ferenczi Gyuláné: Megengedi

Ha utad akadályokkal teli

és nem látsz előre,

ne félj,

mert Ő ezt megengedi.

Megengedi, hogy sötét felhő

borítsa el a Napot,

hogy fárasztó munkában

meglankadjon karod.

Megengedi, hogy magadra maradj,

hogy elhagyjanak az emberek,

hogy keserves csalódásba

boruljon szíved.

Megengedi, hogy elveszítsd,

kit legjobban szerettél,

hogy vigaszt embereknél

hiába keressél.

Megengedi …

Megengedi, hogy szomorú legyél,

hogy sírj, hogy nevess.

Mindezt azért, hogy Övé lehess!

 

Szószékcsere

2013. május 26-án, vasárnap a Nyírségi Református Egyházmegye Szószékcsere programjának keretén belül gyülekezetünkbe a szomszédos Tiszalökről érkezett szolgálattevő, vagyis Lőrinczyné Harászi Andrea lelkésznő hirdette az Igét.

Isten gazdag áldását kívánjuk a programban részt vevő lelkészek és gyülekezetek életére egyaránt!

Szentlélek hívása

Szentlélek hívása

Nélküled csak könyv a Bibliánk:
Talán szebb, különb, mint sok másik,
De Igévé tüzedtől válik.
Nélküled Jézus ember volt csak
És holtak maradnak a holtak,
De ha tüzed betölthet minket,
Megvilágítja értelmünket,
Látjuk Benne a Fiú- Istent.
Ki értünk odaadott mindent,
S legyőzve halált, bűnt és átkot,
Megváltotta a holt világot,
Hogy aki Megváltónak vallja,
Vele éljen, Ő úgy akarja.
S mi boldog tanúk, valljuk, éljük,
Mert üzenetét már jól értjük…
Jöjj Szentlélek, áradj ki reánk!

Nagy Kornélia

Konfirmáció volt gyülekezetünkben

2013. május 12-én, vasárnap ünnepi istentiszteletünkön 20 fiatal konfirmált gyülekezetünkben.

Isten áldását kívánjuk életükre, szeretteikre, tanulmányaikra! Valamint azt is, hogy megmaradjanak gyülekezetünk aktív, Jézushoz hűséges tagjainak!