2014. december 3. szerda

Napi Ige és gondolat

*****

  1. december 3. szerda

***************************************************************

„Jöjjetek utánam…” (Máté 4:19)

         Jézusnak ez a mondata követésre szólítja az embert. Persze egyáltalán nem mindegy, hogy valaki azt mondja: Menjetek előre! vagy Jöjjetek utánam! A kettő között hatalmas különbség van. Az Előre! és az Utánam! sokat elhangzó jelszavai a történelemnek. Ám a különbség jelentős a kettő között. Hiszen, aki azt mondja, hogy Előre!, az mutat egy irányt a követőinek, de ő maga a háttérben marad. Előre küldi követőit, akikre nem lehet tudni, hogy mi vár, míg a parancs kiadója hátulról figyel és védettséget élvez. Ha pedig valaki azt mondja, hogy Utánam!, akkor ebben jól érzékelhetően benne van az, hogy aki ezt mondta, az megy elől, és először őt éri az, ami következik, legyen az jó vagy rossz dolog, míg a többiek követik őt.

         Nos, a kettő közül Jézus egyértelműen azt mondja: Utánam! Egészen pontosan így szól: Jöjjetek utánam! Ebben ott van az az üzenet, hogy Ő megy elől, először ő szembesül mindennel. Menj Jézus után! Kövesd Őt! Bármerre vezet is…

***************************************************************

A nap gondolata:

 Csak bosszút ne – egy csapásra sújt le bűnöst és büntetőt. (Teleki László)

******************************************************

Imádság:

Jézusom! Köszönöm, hogy Te mész elől azon az úton, mely az üdvösség irányába tart. Ez megnyugtat, mert ha Te elől mész, én pedig követlek, akkor soha nem tévedek el. Bocsásd meg, ha olykor mégis másfelé kacsingatok. A bűn és az ördög mesterkedése ez, no meg az én gyengeségem. Légy vezérem, hogy el ne tévedhessek! Ámen

 

2014. december 2. kedd

Napi Ige és gondolat

*****

  1. december 2. kedd

***************************************************************

  Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” (Máté 4:18-19)

Jézus nemcsak a nevünket tudja, hanem a családi kapcsolatainkat is. Tudja, hogy egyedül élünk-e vagy családban. Tudja, hogy vannak-e testvéreink, élnek-e még a szüleink, van-e házastársunk, vannak-e gyermekeink, unokáink. Sőt, azt is tudja, hogy családtagjainkkal milyen a viszonyunk. Tudja, hogy sikerül-e olykor együtt dolgoznunk, mint Simonnak és Andrásnak. Tudja azt is, ha valamiért nem szólunk egyik-másik családtagunkhoz. Ismeri vélt vagy valós sérelmeinket, megromlott vagy már helyreállt kapcsolatainkat. Mindent tud rólunk az Úr Jézus. S éppen ezért nagy dolog, hogy mit tesz, mit mond, mire kér: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket!” – ezt mondja Simonnak és testvérének Andrásnak. De neked és nekem is. Vajon családi kapcsolatainkban, melyeket szintén tökéletesen ismer Jézus, van takargatnivalónk? Ne legyen! Őelőle elrejteni semmit sem lehet…

***************************************************************

A nap gondolata:

 Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is – valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted! (Albert Schweitzer)

******************************************************

Imádság:

Uram! Ismered családomat is. Köszönöm minden tagját. Egytől egyig értékes emberek, hálás vagyok értük. Kérlek, vond magadhoz szereteteddel közülük azokat is, akik még lélekben távol vannak Tőled. Ámen.

2014. december 1. hétfő

Napi Ige és gondolat

*****

  1. december 1. hétfő

***************************************************************

  Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt. Miután tovább ment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hajóban atyjukkal, Zebedeussal együtt rendezték hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és atyjukat, és követték őt. (Máté 4:18-22)

          

         A tanítványokat kereső Jézussal találkozunk mai Igénkben. Két embert lát meg Jézus. Két testvért: Simont és Andrást. Tudta a nevüket, ismerte családi kapcsolataikat. S ezek a dolgok ránk pontosan így vonatkoznak. Minket is lát. Minden részét, mozzanatát látja életünknek. Látja az örömeinket, a gondjainkat, a terveinket és a terheinket. Látja, hogy most milyen gondolatok járnak át bennünket.

          Jézus a mi nevünket is tudja. Azokét is tudja, akik erről mit sem sejtenek. Zákeus is hogy meglepődött, amikor nevén szólította őt Jézus, miközben ő csak éppen látni, megpillantani akarta azt, akiről már sokat hallhatott. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy – így szól az Úr hozzánk és nekünk is (Ézs 43:1). Az Úr ismer téged. Ez adjon örömet és jelentsen felelősséget is számodra!

***************************************************************

A nap gondolata:

 Ha megújultunk lelkületünkben, akkor nem fogunk zúgolódni sorsunk miatt; Isten dicsőítése fog áradni szívünkből állandóan. Az Isten által ránk helyezett komoly felelősség – a lelkek megmentése – fogja lekötni teljesen szívünket és elménket. Annyira, hogy nem lesz időnk megpróbáltatásainkról, áldozathozatalainkról beszélni… (E. G. White)

******************************************************

Imádság:

Uram! Köszönöm, hogy engem is megkerestél és nyájadhoz vezettél. Tudom, nemcsak a nevemet, hanem egész lényemet ismered és ami még ettől is fontosabb: mégis szeretsz. Áldalak érte! Ámen