2015. január 17. szombat

Napi Ige és gondolat

*****

2015. január 17. szombat

***************************************************************

„Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt. Intelmeket írt Jákób elé, tanítást adott Izraelnek, és megparancsolta őseiknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat; ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait.” /Zsolt 78,3-7/

 

 

A hit, az Istennek ismerete nem múlt és gyökerek nélkül való személyes érzület, hanem igenis nemzedékekre, sőt: évezredekre visszavezethető tudás, tapasztalat. Izrael fiai nemzedékről nemzedékre adták, adják tovább népük Isten által való vezetettségének történetét, hitük erősségének legnagyobb titka talán ebben rejlik. A családi összetartozásban, a lelki örökségvállalásban.

Vagyis kérhetjük mi, lelkipásztorként, gyülekezetként akár egy istentisztelet keretében is, a keresztelés sákramentuma által is, hogy adott gyermek legyen istenfélő, ha erre otthon semmilyen példát nem lát.

Gyermekként és felnőttként egyaránt sokkal könnyebb úgy észrevenni a gondviselésnek jeleit, ha van valaki, aki rányitja a szemünket. Sokkal könnyebb úgy megérteni a kegyelem gazdagságát, ha van valaki, aki megtapasztalásként mesél róla. Sokkal könnyebb úgy megszólítani a menny Urát, ha van valaki, aki élő hitnek élő példájával megmutatja, megtanítja az imádságot. Sokkal könnyebb úgy elindulni a hitnek útján, ha a családban, előttem már mások, szüleim, nagyszüleim is azon jártak.

Hogy az Isten által megszólított emberek láncolata ne szakadjon meg, hogy a következő nemzedékek is vállalják az Úrnak nevét, rajtad és családodon is múlik. Legyenek rád is igazak a zsoltár szavai: beszéld el te is fiaidnak, a jövő nemzedéknek az Istenbe vetett bizalmadat, hogy ők se feledjék el az Úr nagy tetteit, és megtartsák parancsolatait! /Gyallai Henrietta/

***************************************************************

A nap gondolata:

A hit a dolgok legegyszerűbbje – lehet, hogy éppen ezért oly nehéz megmagyarázni.

******************************************************

Imádság:

Uram, köszönöm, hogy mellettem is voltak és vannak lelki testvérek, akik hitük megtapasztalása által engem is tanítanak, hitemet erősítik. Szeretnék ebben a láncolatban magam is szolgáló tag lenni, gondviselésed gazdagságát élő példaként másokkal megosztani. Kérlek, naponként indíts, ha kényelemből vagy gyávaságból ebben a szolgálatban meglankadnék. Ámen.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük