Presbiteri tisztújítás

A 2012. január 1-2017. december 31. közötti időszakban gyülekezetünk presbitériumát a következő testvérek alkotják:

Gondnok:

TOKÁR ZOLTÁNNÉ

Presbiterek:

1.BALOGH LAJOSNÉ
2. BERECZKI SÁNDOR
3. BOROS LAJOS
4. CSEREPES ISTVÁN

5.DOHOS IMRE

6. DOHOS SÁNDOR

7. GULYÁS ANNAMÁRIA
8. HAMVAS ATTILA
9. HAMVASNÉ NAGY ANNAMÁRIA
10. KEREKESNÉ LÉVAI ERIKA
11. LOSONCZI ANITA
12. PERE GYULA
13. PETHE LÁSZLÓ
14. PETHE LÁSZLÓNÉ
15. SÜTŐ LAJOSNÉ
16. SZABÓ LAJOSNÉ
17. SZÁNTÓ LÁSZLÓ
18. TAR ELEMÉR
19. TOKÁR ZOLTÁNNÉ
20. TÓTH MIKLÓSNÉ

Pótpresbiterek:

SZABÓ ISTVÁN
BÓDOR JÁNOS
PETHE ISTVÁN
KISS IMRÉNÉ
BARTHA FERENC