Túrmezei Erzsébet: A LEGNAGYOBB MŰVÉSZET

Túrmezei Erzsébet (németből): A LEGNAGYOBB MŰVÉSZET
A legfőbb művészet, tudod mi?
Derűs szívvel megöregedni!
Tenni vágynál, s tétlen maradni,
igazad van, mégis hallgatni.
Soha nem lenni reményvesztett.
Csendben hordozni a keresztet:
Irigység nélkül nézni másra,
ki útját tetterősen járja.
Kezed letenni az öledbe,
s hagyni, hogy gondod más viselje.
Hol segítni tudtál régen,
bevallani alázattal, szépen,
hogy arra most már nincs erőd,
nem vagy olyan, mint azelőtt.
Így járni csendesen, vidáman
Istentől rádrakott igádban.
Mi adhat ilyen békét nékünk?
Ha abban a szent hitben élünk,
hogy a teher, mit vinnünk kell,
örök hazánkba készít el.
Ez csak a végső simítás
a régi szíven, semmi más.
Eloldja köteleinket,
ha e világ fogvatart minket.
Teljesen ezt a művészetet
megtanulni nehezen lehet.
Ára öregen is sok küzdelem,
hogy a szívünk csendes legyen,
s készek legyünk beismerni:
Önmagamban nem vagyok semmi!
S akkor lelkünk kegyelmes Atyja
nekünk a legszebb munkát tartogatja:
Ha kezed gyenge más munkára,
összekulcsolhatod imára.
Áldást kérhetsz szeretteidre,
körülötted nagyra, kicsinyre.
S ha ezt a munkát is elvégzed
és az utolsó óra közeleg,
hangját hallod égi hívásnak:
„Enyém vagy! Jöjj! El nem bocsátlak!“

Egyházmegyei Csendes héten jártunk… – 2 beszámoló

2013. október 14-én egy verőfényes őszi napon érkeztünk meg Berekfürdőre, a Nyírségi Egyházmegye Csendes hetére.  Dr. Gaál Sándor a Nyírségi Egyházmegye esperese köszöntött bennünket. Utána fenséges ebéd várta a a résztvevőket, a 110 embert, akik 25 gyülekezetből érkeztek. Ebéd után szabad program volt. A jó időt kihasználva ki fürödni, és ki sétálni ment.

A vacsora 18 órakor kezdődött, melyet estenként áhítat követett.

Első este az igét Lipták Pál, Újfehértó nyugalmazott lelkésze hirdette a  János 5:28-29 igék alapján. Az áhítatok a Heidelbergi Káté kérdés-feleleteivel kezdődtek. Melyet a megjelent lelkészek olvastak fel. Este a gyülekezetek bemutatásával ért véget a program. Minden nap a reggel tornával kezdődött. Második nap délelőtt az áhítatot Koós Lóránt, Nagydobos lelkésze tartotta. Igen felemelő és építő  igehirdetésben volt részünk. Főtémája az ember nyomorúsága. Utána előadás következett, melyet a Gyulai kórház gyermekorvosa, Dr. Szabó Andrea tartott. Esti áhítaton Lipták Pál szolgált. Október az idősek hónapja, és ezért ő az öregedésről beszélt, a Példabeszédek 16:31, és 17:6 alapján. Az ő megható igehirdetése alatt kevés szem maradt szárazon. A szerdai prédikáció Sinkó-Páricsi Babett lelkésznő nevéhez fűződik a Lukács evangéliuma 17:11-19 igéinek alapján. Ezt egy előadás követett, melyet Bodnár Máté, Besenyőd, Levelek, Magy lelkésze tartott a 450 éves Heidelbergi Kátéról. Délután a “Tűzszekerek” című film vetítésére került sor. Esti áhítaton Szabóné Kovács Márta lelkésznő szolgált. Nagy meglepetésünkre ezen az este köszöntötték a jubiláló konfirmandusokat, egy-egy igés kártyával. Csütörtökön a reggeli igehirdetésen Bodnár Máté lelkész szolgált. “Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme.” /Zsolt.106:1./ Utána Bálintné Kiss Beáta, és Bálint Zoltán misszionáriusok előadását hallgathattuk. Missziói munkájuk állomásai Pápua Új-Guinea, és Kelet-Afrika volt. Hét év hét hónapot töltöttek Kenya fővárosában, Nairobiban. Este az igét Szabó Pál rakamazi lelkipásztor hirdette.Utána az előadásban hallottak megbeszélése volt, melyet vetélkedő követett.Néhány lelkes gyülekezeti tag bevonásával, a Kelet Afrikában viselt ruhák bemutatója következett.

Elérkeztünk az utolsó naphoz. Az áhítaton Koós Lóránt lelkész szolgált. Tovább folytatódott a Bálint házaspár előadása. Majd ezt egy bizonyságtétel követte. Ezt a hitben, és élményekben gazdag hetet esperes úr szavai zárták. Nagyon sok szép éneket is tanultunk fiatal lelkészek zenei kíséretével.
Beszámolómat számomra egy kedves igével zárom: “Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm erős váram, nem ingadozom.”
/ Zsolt. 62:6-7./
Tóth Miklósné

                                    Csendeshét Berekfürdőn

 

2013. október 14-18. között egyházmegyei csendeshét volt Berekfüdőn, a Megbékélés Házában. Gyülekezetünkből öten indultunk útnak, és nagy öröm volt átélni a szeretetteljes találkozást a tavaly megismert testvérekkel.

A csendeshét témája a 450 éves Heidelbergi Káté új fordításának megismerése volt. A Káté kérdés-felelet formájában leírt hivatalos hitvallásos irata a reformátusoknak. Ismertetése naponta, a reggeli és esti áhítatok idején történt, előadások keretében. Megtudtuk, hogyan jött létre, honnan került Magyarországra, valamint az üldözéséről is hallottunk. De nemcsak a régmúltban volt hangsúlyos szerepe, hanem ugyanúgy szükség van rá most is, mert a tanításon kívül a hitvédelemben is fontos.

Megismertük a Káté jellemzőit, hármas tagolását ( az ember nyomorúsága, szabadítás, hálaadás ). A reggeli és esti áhítatok is e három témához  kapcsolódtak.

„És hívj segítségül engem a nyomorúság idején,

                          Én megszabadítalak téged és te dicsőítesz engem” (Zsolt 50,15)

            Több előadó is színesítette a programot. Egyik nap Szabó Andrea, a gyulai kórház gyermekorvosa tartott előadást, délután pedig kötetlen beszélgetés volt vele. A doktornő hívő orvos, aki szerint még a sejtjeink is Istent magasztalják.

„…és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz.” ( Péld 2,10b)

            A következő napokban Bálint Zoltán és felesége, Bálintné Kiss Beáta volt közöttünk, akik sok-sok évig Afrikában voltak misszionáriusok. Feladatuk az elmaradott országokban a fizikai segítségnyújtás és az evangélium terjesztése volt. E munkájukról számoltak be nagyon színesen. Mottójuk: „Merd jobbá tenni a világot!” Az előadás után játékot, vetélkedőt és afrikai divatbemutatót is szerveztek részünkre.

Sok új éneket tanultunk, melyet a  fiatal lelkészek hangszeres kísérete tette könnyen megtanulhatóvá. Naponta többször, ezekkel az énekekkel dicsőítettük  az Úr Jézust.

Minden gyülekezet bemutatkozott, 25 gyülekezetből 110-en jöttek el. Megismertük egymás gondjait, örömeit és sok új ötletet is kaptunk egymástól. Bizonyságtételek is hangzottak el, amit nyitott szívvel hallgattunk.

Szabadidőben strandoltunk, sétáltunk, filmet néztünk, beszélgettünk és pihentünk. Voltak, akik sportolással töltötték el ezt az időt.

Az ellátás most is kifogástalan volt. Hamar elrepült a hét, mindenki úgy jött el, hogy jövőre ismét találkozunk. Kívánom, hogy gyülekezetünkből minél többen éljék át ezt a testi-lelki feltöltődést.

Hálásak vagyunk Istennek, lelkipásztorunknak és a szervezőknek a részvételünkért.

Isten áldása legyen mindenkin, aki részt vett ezen a csendeshéten.

Hamvas Antalné

 

 

 

Egyházmegyei Énekkari Találkozó volt templomunkban

Egyházmegyei Énekkari Találkozó

2013. október 12-én, szombaton Tiszavasvári adott otthont a Nyírségi Református Egyházmegye Énekkari Találkozójának. 11 gyülekezet (Laskod, Nyírbátor, Nyírbogát, Nyírbogdány, Nyíregyháza-Sóstó, Nyírmeggyes, Petneháza, Rakamaz, Ramocsaháza, Tiszalök, Tiszavasvári) énekkara fogadta el az invitálást és közel 300 fő gyűlt össze Isten nagy nevének dicsőítésére a református templomban. Az ünnepi alkalom rövid áhítattal vette kezdetét, melyen Dr. Gaál Sándor esperes a 2Krónikák 13. részéből olvasott ige alapján szólt hozzánk. Biztatást kaptunk az igehirdetésből arra nézve, hogy Isten népének mindenkori küldetése megmaradni az Úr közelségében, Rá figyelve, akaratát keresve és megvalósítva kell élnünk. Az áhítat után Katona Béla, a házigazda gyülekezet lelkésze, majd Tiszavasvári városának polgármestere, Dr. Fülöp Erik köszöntötte az egybegyűlteket. Ezután egymás után mutatták be az énekkarok mindazt, amivel előzetesen készültek. Fazakas Alpár lelkipásztor mutatta be az éppen soron következő kórusokat. Az énekkaronkénti 8-10 perces szolgálatok mindegyike belefért a találkozó délelőtti részébe. Szinte észrevétlenül telt el 2,5 óra Isten énekszóval történő magasztalásának közepette. Jó volt hallgatni a sokszínű kórusokat. Volt olyan énekkar, mely egy szólamban énekelt, de olyan is akadt, amelyik hangszeres kísérettel. A lényeg minden esetben ugyanaz volt: az Úrtól kapott talentummal magasztalni a Szentháromság Istent. Az énekkarok bemutatkozása után ebéd és múzeumlátogatás következett. Ezt követően az előzetesen kiadott három összkari ének gyakorlása került sorra, majd Tárnok Ferencné, az Egyházmegye Ének- és Zeneügyi Bizottságának vezetője bátorította az énekkarok vezetőit és tagjait rövid összegzőjében. Zárásként a korábban már gyakorolt összkari énekek csendültek fel Szerencsi Imre és Tárnok Ferencné lelkész-karnagyok vezetésével és Kiss Zoltán orgonaművész közreműködésével. Pallay Ferencné, laskodi presbiter szavalatát is meghallgathattuk, melyet lánya, Zsófia kísért gitárral. Áldásos, lelkiekben gazdagító, tartalmas nap volt ez, melyért Istené legyen a dicsőség!

Énekkarok Nyírbátor Nyírbogát Nyírbogdány Nyíregyháza-Sóstó Nyírmeggyes Petneháza Rakamaz Ramocsaháza Tiszalök Tiszavasvári...

A keresztyén ember társadalmi felelőssége – Dr. Molnár Róbert előadása

 

2013. október 6-án gyülekezetünk vendége volt Dr. Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere, aki megtérése óta örömmel és odaszántan tesz bizonyságot bárhol, bárkinek a Krisztusba vetett hitéről. Azért érkezett közénk, hogy a keresztyén társadalmi felelősségéről tegyen bizonyságot. A Lélek tüzétől áthatott, életbeli példákkal tarkított, tartalmas bizonyságtétele eljutott a szívünkig. Isten nem kényelmes, hanem hiteles hívő életet vár tőlünk. Olyannak kell lennünk családunkban, településünkön, akiken érzik, látják, tapasztalják: Krisztus gyermekei vagyunk s ez szavainkon és tetteinken egyaránt átragyog. Felelősek vagyunk nemzetünkért, rajtunk is múlik, hogy milyen lesz ennek az országnak a jövője. Tegyük meg, amit ránk bízott az Úr!

Örülünk, hogy bennünket is ébreszteni igyekezett Isten áldott szolgája, aki polgármestersége mellett évente 120 előadást tart, melynek középpontjában Isten és az Ő Igéje, akarata áll. Urunktól kívánunk sok erőt, áldást Dr. Molnár Róbert életére, családjára, munkájára, hogy mindent Isten dicsőségére tudjon végezni és sokan megérthessék általa, hogy mi az Úr akarata életünkre nézve!

Ide kattintva meghallgathatja az elhangzó bizonyságtételt:

2013.10.06.vas.- Dr. Molnár Róbert előadása