Reformációra

Lukátsi Vilma: WITTENBERG

 

Október utolsó napja már.
A látóhatár fénylő napkeltet ígér:
„Az igaz ember hitből él…”

Az a korszakváltó hajnal megajándékozta a világot:
Szöget és kalapácsot adott egy szerzetes kezébe.
…Amíg a vártemplomhoz ér: „az igaz ember pedig hitből él…”
– suttogja, még csak önmagának,
de az egész világnak szól attól kezdve az üzenet,
a kapura kiszögezett hitvallása sok éjszakának…
A kinyitott szent Bibliának fölismert igazsága beszél:
„Az igaz ember hitből él!”

…mert fújt a Szél azon a kora reggelen,
nem maradt többé rejtelem, hogy Isten szereti a világot
önmaga adott váltságot érte Fia halála által!
S mert Ő mindent megfizetett, azért nem lehet elveszett,
senki, aki hisz Benne!
Hisz, szeret és remél… „Az igaz ember hitből él!”

********************************************************

Túrmezei Erzsébet: „NEM TEHETETT MÁSKÉPP!”

Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik.
Tudós vitát és tisztulást akart.
Világoljon az Evangéliom!

Aranyért nincsen kegyelem!
Bünbánat nélkül nincsen bocsánat!

Ha látta volna már,
Hogy 95 tétele,
Mint vihar süvítő szele,
Söpör végig országokon, világon,
Ha látta volna a nyomában támadt
Viharos zivatart,
S mint vérfagyasztó vizió
Szemébe lobbant volna máglyák lángja,
Gályarabság és inkvició,
Vajon megtette volna akkor is?!
Nem verte volna vissza látomása?
Nem hullott volna ki csontos kezéből
Tételszögező, sulyos kalapácsa?!

Lehet… Ha nem a Hatalmas keze
Vezette volna
Tételíró kezét,
Akivel ellenkezni hárhozat,
Aki előtt csak térdrehullni jó…
Lehet… ha nem a Hatalmas szava
Mondta volna: Legyen:
Világosság és reformáció!

Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik.
Nem tudta, hogy a 95 tétel
Utnak indul, és századokon átlép.

Megírta, mert meg kellett írnia.
S kiszögezte, mert „nem tehetett másképp”.

 

Mi közünk a halloweenhoz?

Vajon miért kellene nekünk gondolkodás nélkül átvennünk minden nyugatról importált szemetet? Isten Igéje azt mondja, hogy “Mindent megvizsgáljatok, mi jó azt megtartsátok.” (1Thessz 5,21)

 

Vajon tudjuk-e, hogy mi az eredete a Halloween kultusznak? Isten népe ezek ismeretében csak nemet mondhat rá!

 

Klári és Dávid kíváncsian nyomják orrukat a kirakatnak. Az üveg mögül ronda sütőtökök vigyorognak vissza rájuk. Klárinak erről eszébe jut valami:

 

–          Épp a Halloweenről kell fogalmazást írnunk. Brrr, nézd azt a koponyát!

–          Ne félj, nem igazi! – mondja Dávid nyugodt hangon, de Klárit kirázza a hideg. – Különben Karcsiéknál is lesz Halloween parti. Jössz?

–          Még nem tudom, de most mennem kell. Szia!

 

A pékség kirakatában is plakát lóg, mely nagybetűkkel hirdeti: „Ördögien finom Halloween sütik!” A Halloween mindenkinek jó pénzkeresési forrást jelent. Varázsló kellékek, vámpír jelmezek, pókhálók, csontvázak – szórakoztatniuk kellene, ám inkább félelmet keltenek. Minden évben megnő ilyenkor a boltok forgalma.

 

–          Na végre Klári, nagyon későre jár. Hol voltál ilyen sokáig? – kérdezi anya. – A vacsora már tálalva van.

–          Hú, farkas éhes vagyok! … De hová tűntek a töklámpások az ablakból?

–          Kidobtuk őket – válaszolja apa.

–          Kidobtátok?

Klári nem egészen érti a dolgot. Édesanyja kezébe nyom egy képes újságot.

–          Olvasd csak el ezt a cikket!

 

Klári leteszi a villáját. A cikk olvasása közben a pizza kis híján a torkán akad.

„Halloween – boszorkányok és Sátánhívők ünnepe.” A történet több mint 2000 éves.

Október 31-e az új év kezdetét jelentette a kelta druidáknak, akik papok, varázslók és jósok voltak. Nem hittek az egy igaz Istenben, hanem sok istent imádtak. Hitük szerint ezen az éjszakán Samhain, a holtak ura előjön, és összegyűjti a halott lelkeket.

 

–          Apa, ezek szerint a Halloween az ördög fesztiválja! – szörnyülködik Klári.

 

Az ünnep Írországból indult, majd Amerikában és más országokban is elterjedt. A Halloween angol szó annak a kifejezésnek a rövidítéséből alakult, melynek jelentése: „mindenszentek előestéje.” Ezen az estén a varázslók répákat vájtak ki és mécsest tettek a belsejükbe. A répalámpásokat aztán kiaggatták a házukra, és így kiáltoztak: „Ajándék vagy átok!” Azokat, akik semmit nem áldoztak Samhainnak, megátkozták. Klári leteszi az újságot. Apa tovább magyaráz. – Azok, akik szellemnek öltöznek ezen a napon, bekopognak minden házhoz, és valami édességet kéregetnek, erre a pogány hagyományra emlékeznek. Isten ezt mondja a Bibliában: „Ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek (5 Mózes 18, 9-14). Isten szeretet, azért figyelmeztet minket, mert szeret bennünket. Parancsoltai jók, ezért érdemes ráhallgatnunk és elfordulnunk mindentől, ami rossz. A Halloween az ördög éjszakája. Azok, akik részt vesznek benne, akár viccből, akár komolyan, Isten ellenségének, a sátának uralma alá adják magukat, és ezzel kiszolgáltatják életüket a gonosznak. ”

 

–          Én ezt eddig nem tudtam. Mától fogva lehet Halloween… nélkülem! – mondja anya eltökélten.

–          No és olvastad azt is, amit az áldozatokról írtak? – kérdezi apa. Klári elsápad. – Embereket áldoztak a sátánnak.

 

Hatalmas kosarakba ültették, majd elevenen elégették őket.

Az ördög nem csak hazudik. Isten elmondja az Igében, hogy az ördög embergyilkos a kezdetek óta (János 8, 44). A Halloween mindig is az ő napja volt és ma is az.

Halloween a boszorkányok és a sátán legfontosabb ünnepe.

Lehet Halloween… nélkülem! – Apa hangja határozottan cseng. Klári sem gondolkozik sokáig:

–          Döntöttem: nem megyek el a Halloween partira!

A Dávidnak küldött tömör sms így hangzik:

Lehet Halloween nélkülem!

 

Halloween nélkülem és remélhetőleg nélküled!

 

Mi a teendő, ha megtörtént már, ha nem engedelmeskedtél Isten parancsának és részt vettél pogány, vagy bármilyen ördögi alkalmon? Imádkozz. Kérd az Úr Jézust, hogy bocsásson meg, és többé ne menj ilyen helyekre. Jézus Krisztus megbocsát, mert a kereszten meghalt minden bűnödért. Ne félj! Jézus feltámadt, Ő a győztes! Ha még nem kérted Istent, hogy bocsássa meg minden bűnödet, higgy Jézusban, és rátalálsz az igazi örömre, amely nem a gonosz dolgokban keres szórakozást.

 

(Elfriede Grotz)

 

 

2012. október 29. – Egyházmegyei konfirmandus találkozó

Egyházmegyei konfirmandus találkozó volt Nyírbátorban 2012. október 29-én, hétfőn. Gyülekezetünket nem sok fiatal képviselte, de akik eljöttek, azok lelki élményekben meggazdagodva térhettek haza. Hogy miben volt részünk? Szeretetteljes fogadtatásban, szívhez szóló áhítatban, közös játékokban, Istent dicsőítő éneklésben, Jézushoz közel vivő előadásban, finom ebédben, találkozásban Istennel és kortársakkal, hozzájuk hasonlóan konfirmációra készülő fiatalokkal…

Köszönet és hála Istennek e napért, az áldásokért, az élményekért….

Miből élsz?

Miből élsz?

2012. október 28. vasárnap

(Szolgálattevő: Katona Béla református lelkész)

Textus: Róma 1:16-17

Kedves Testvérek!

  Alapigénket olvasva két rövid kérdéssel kell szembesülnünk: 1. Milyen emberek vagyunk? 2. Miből élünk? Sokféle válasz megfogalmazódhat szívünkben akár lényegre törően akarunk megnyilvánulni, akár apróságokra szeretnénk rávilágítani a lényeget kissé háttérben tartva. Milyen emberek vagyunk? Mondhatnánk erre attól függően, hogy min megyünk keresztül, hogy szomorú, szenvedő, izgatott, boldog, örvendező, elégedetlen, türelmetlen… Használhatnánk még jó pár jelzőt, ha ezt a kérdést röviden szeretnénk megválaszolni és a pillanatnyi érzéseinkre koncentrálnánk. Mondhatnánk azt is, hogy ilyen vagyok, amilyen, engem így kell elfogadni. S hogy miből élünk? Fizetésből, nyugdíjból, segélyből vagy kinek, mi köze hozzá… Ezek helytálló gondolatok, de szeretném, ha kicsit mélyebben vizsgálnánk meg ezt a két kérdést. A válaszunk mélységét pedig adja a Biblia mércéje.

Az igaz ember pedig hitből fog élni – írja Pál apostol. Ki számít igaz embernek? Én igaz ember vagyok? Tovább nehezíti elmélkedésünket az a tény, hogy két fejezettel később, itt a Római levélben azt olvassuk: Nincs igaz ember egy sem… Most van hát igaz ember vagy nincs? Feloldható ez az ellentmondásosnak tűnő gondolata a Bibliának? Nos, feloldható ez az ellentét még pedig a következőképpen: Isten előtt minden ember egyforma. Egyformán bűnös. Tőle egyformán elhajlott, esendő. Önerőből senki nem igaz az Úr előtt. Saját erejéből, képességeiből nem tud örök életre jutni senki. De ebből az Úr előtti nem igaz állapotból igazzá lehet bárki, aki Isten Fiát, Jézus Krisztust személyes Megváltójának tekinti, azaz hisz Jézus golgotai áldozatában és feltámadásában. Így írja ezt Pál: ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. (Róma 3:26) Istenről írja ezt az apostol. Tehát igazzá tenni és nyilvánítani csak Isten tud bárkit és ennek mércéje a Krisztusba vetett hit. Így már másképpen hallgatható ez a kérdés: igaz ember vagyok-e? Ha ugyanis hiszek Jézusban, mint a bűneimet magára vállaló Isten Fiában, aki feltámadásával még a halált is legyőzte, akkor én igaz ember vagyok. De látnom kell, hogy ekkor sem önmagamért vagyok igaznak nevezhető ember, hanem Krisztusért tekint rám az élő Isten úgy, mint igaz emberre. Mondhatom úgy is, hogy megigazított ember vagyok. Az Úr igazított meg a Krisztusba vetett hit által.

Mi van azokkal, akik nem hisznek Jézusban? Azok nem igaz emberek? Azok bizony nem. Isten előtt nem számítanak annak. Már pedig az az igazán lényeges, hogy Isten előtt minek számítunk. Mi, emberek önmagunkat és egymást is tartjuk valamilyennek, de ez csak egy dolog, a legfontosabb az, hogy Isten milyennek lát. Mert nem attól lesz valakinek örök élete, hogy mi azt gondoljuk róla, hogy neki lesz, hanem attól, hogy az Úr által Krisztusban kínált kegyelmet elfogadja.

Az igaz ember hitből él – mondja Igénk. Sokan pedig mondhatnák erre, hogy de az élet nehéz, főleg manapság, mert válság van. Nem kedveljük ezt a kifejezést, mert többnyire rosszul érint bennünket. De ez egy olyan helyzet, mely átgondolást, átértékelést kíván tőlünk. Ilyen kérdésekre kell, érdemes válaszolnunk: Mit csináltunk rosszul? Hol hibáztunk? Honnan hová jutottunk? És ezek a kérdések nemcsak az egyes embert kell, hogy elgondolkodtassák, hanem a közösségeket is: családi, falusi, városi közösségeket is. De Isten népét is. Lehet válságban az egyház? Lehet bizony! És válságban is van, amikor nem azt teszi, ami a dolga, az Istentől kapott feladata. Ha visszanézünk a középkor egyházi életére, akkor elmondhatjuk, hogy a keresztes hadjáratok komoly válságot mutattak. Isten nevében embert ölni megdöbbentő torzulás. Az egyházat képviselők pedig nemhogy ennek megakadályozásán munkálkodtak volna, hanem ellenkezőleg: erre bátorítottak. Vagy gondolhatunk a bűnbocsátó cédulák árusítására. Hatalmas válságról tanúskodott ez. Az Isten által ingyen, Krisztusban kínált bűnbocsánatot pénzért árulni? Elképesztő mélysége, válságos állapota volt ez az egyháznak.

Néhány héttel ezelőtt egy római katolikus bíboros nyilatkozatát olvastam, aki azt mondta, hogy a római katolikus egyház 200 évvel el van maradva a jelenkorhoz képest. Megújulásra lenne szükség kezdve a pápán, folytatva a bíborosokkal a sort… Félreértés ne essék! Én ezt nem azért idéztem, hogy a katolikus egyházat lejárjam, negatív színben tüntessem fel, sokkal inkább azért, mert ritkán szokta valaki belülről ennyire megkritizálni az egyházát. De nekünk nem is ez a lényeges, hanem az, hogy református egyházunk le van-e maradva és ha igen, mennyivel ahhoz a korhoz képest, melyben él? A református név ugyanis azt jelenti: visszaalakított, megújított. Az egyház az idők folyamán letért a Szentírásban kijelölt útról, emberi tévelygések miatt megromlott, ezért szükség volt megújítására. Ezt így tanulják konfirmandusaink. Szüntelen megújulás Istenre figyelve – ez egyházunk feladata. Nem társadalmi igények kiszolgálása, nem a politikai széljárás irányába való ide- odahajlás, hanem Isten hűséges képviselete.

Jézus azt mondta övéinek: ti vagytok a föld sója. Egy másik helyen azt mondta: ti vagytok a világ világossága. Ízesíteni és világítani: ez a kettős feladata egyházunknak és azon belül nekünk is, hiszen mi alkotjuk az egyházat. Istent úgy tudjunk hűségesen képviselni, ha tudjuk, mit vár el tőlünk. Ezért kell kezünkbe vegyük a Szentírást. A reformáció egyik fontos jelmondata nem véletlenül volt a Sola Scriptura, vagyis az Egyedül a Szentírás. Az egyház életének egyetlen mércéje Isten kijelentése, a Biblia. Ami ezen az alapon nem áll meg, azt el kell vetni, az tévelygés. Nem véletlenül történt a középkorban, amikor Luther Márton elolvasta, majd később saját nemzetének nyelvére lefordította a Bibliát, hogy azt mondta: amiről Isten beszél, hogy mi az ő választottainak, az egyháznak a feladata, és ami a mindennapi gyakorlatot mutatja, aközött óriási különbség van.

Sámuel 2. könyvét olvassuk a Bibliaolvasó Kalauz szerint. Néhány napja engem a 2. fejezet két mondata nagyon szíven talált. Az egyik így hangzik: Megkérdezte Dávid az Urat… Az volt a furcsa számomra, hogy Dávid egy egészen picinek, lényegtelennek tűnő dologban is megkérdezte az Urat. Vajon mi így teszünk? Meg szoktuk kérdezni Istent életünk kisebb-nagyobb döntései előtt? Párválasztás, gyermeknevelés, pályaválasztás, önkormányzati választás: ezekben a kérdésekben érdekel bennünket Isten véleménye? És az ettől kisebb horderejű kérdésekben? Isten szeretné elmondani, hogy miről mit gondol, csak sokszor nincs kinek, mert megyünk a saját fejünk után. Úgy gondoljuk, hogy tudunk mi dönteni az Úr nélkül is. Ez igaz, csak nélküle rossz döntéseket hozunk… A másik mondata a Sámuel 2. könyve 2. fejezetének, mely megszólított engem, így hangzik: nem tért el útjában sem jobbra, sem balra. Arra gondoltam ezt olvasva, hogy bizony ez az egyház feladata, de az enyém is, ha hívő embernek tartom magam. Isten elénk helyez egy egyértelmű irányt, de gyakran letévedünk róla, és csodálkozunk, hogy nincs rajtunk és azon, amit teszünk Urunk áldása…

A reformáció nagyjai felismerték azt, hogy feladatunk nem kevesebb, mint: vissza az alapokhoz! Mi az alap? – kérdezhetjük. Ha az egyházról elmélkedünk, akkor rossz is a kérdés, mert nem mi, hanem ki: Jézus Krisztus. Más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki a Krisztus Jézus – írja Pál apostol (1Kor 3:11). Egyedül Krisztusban van üdvösségünk! Senki másban. Hit által, kegyelemből üdvözülünk, nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjen! A középkorban nem így gondolkodtak, és nem így éltek az egyházat vezetők, ezért küldött Isten emberi eszközöket, hogy megújítsa a tévúton járó egyházát.

Ma is az a feladatunk, hogy Istenre figyelve ne gátjai, hanem eszközei legyünk a megújulásnak. Az egyház legyen egyház! Nem szolgáltató, hanem szolgáló egyházra van szükség. Nem emberi kívánságokat leső, hanem Isten akaratát teljesítő közösség legyen az egyház. Hogyan lehetséges ez? Isten Igéjének megújító ereje által. Isten az Ő Igéjén keresztül meg tud és meg akar újítani embereket, s általuk közösségeket is. Olvassuk, vegyük komolyan, éljük az Igét! Képviseljük Istent a világban jézusi indulattal. Ne szégyelljük hát az evangéliumot, mert Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Élj hitből és ez meglátszik majd mindennapi életeden és vonzó lesz mások számára is! Ámen

Az istentiszteleten énekelt énekek: 84, 390, 171, 392, 438, 446 

2012. október 26. – Templomkert takarítást szerveztünk…

2012. október 26-án, pénteken délután takarítottuk a templomkertet. Téliesítettünk, majd közös étkezéssel zártuk  a munkát. Igaz, azon már mindenki nem tudott jelen lenni.  Köszönet annak a 18 embernek, kik fáradoztak a templomkert szebbé tételén. Megtapasztaltuk újra: jó együtt lenni és együtt tenni. Áldás van rajta… S íme, néhány fotó minderről…

[doptg id=”7″]

 

Mi az igaz hit?

VII. ÚRNAPJA

2012. október 21. vasárnap

(Szolgálattevő: Katona Béla református lelkész)

Textus: Efezus 2:8-9

Kedves Testvérek!

         A mai kátémagyarázatos igehirdetést rögtön a Heidelbergi Káté kérdésével – egészen pontosan a huszadikkal – kezdem: Amint elveszett Ádám által, úgy üdvözül-e Krisztus által minden ember? Mielőtt elmondanám azt is, hogy mi a káté válasza, arra kérem a testvéreket, hogy gondolkodjunk el a feltett kérdésen. Hiszen Ádám és Éva rossz döntésének – a tiltott gyümölcs fogyasztására vonatkozó döntésének – következménye minden emberre kihatással van – ezt tanítja a Biblia. De ugyanígy üdvözül-e Krisztus által mindenki automatikusan? Teljesen logikus lenne – mondhatjuk erre. Ám nem így van. Bűnben fogantatunk és születünk, ha tetszik, ha nem, ha akarjuk, ha nem, de automatikusan üdvözülni senki nem fog. Az üdvösséghez kell valami. Mielőtt elmondanám, hogy mi kell hozzá, gondoljuk végig, hogy nem lenne jó, ha minden ember, aki megszületik és bármennyit is él e Földön, automatikusan üdvözülne, örök életre jutna? Vannak, akik azt mondják, hogy de, ez nagyon jó lenne, sőt, így is lesz. Teológusok, nagy gondolkodók között is van, aki így vélekedik. Mi az alapja ennek az elgondolásnak? Az, hogy Isten legfőbb jellemvonása a szeretet, és éppen a szeretetből fakadóan senkit nem fog kárhozatra juttatni, pokolra küldeni. Azok, akik ezt veszik alapul elfelejtik, hogy Isten nemcsak szerető Úr, hanem igazságos is. Már pedig a bűn büntetés után kiált. A bűnnek büntetés a következménye és erről a Biblia egyértelműen tanít. Úgyis mondhatnám, hogy ha mindenki üdvözülne, akkor a Biblia hazudik nekünk, mert jó néhány helyen állítja, hogy egyesek üdvözülnek, mások elkárhoznak. Jézus is beszélt erről. Ha pedig nem az következne be, amiről Jézus szólt, akkor finoman szólva Ő is valótlan dolgokat állított. De ez nem így történt. Sem Isten, sem egyszülött fia, Jézus nem hazudott, és nem akar megvezetni senkit.

         Gondoljunk bele: ha mindenki automatikusan üdvözül, akkor teljesen mindegy, hogyan élünk. Akkor mindegy, hogy erkölcsös, értékes, másoknak nem ártó, sőt mások hasznát munkáló-e az életünk, vagy lopunk, ölünk, senkire és semmire nem vagyunk tekintettel. Ez nem lenne még emberileg sem logikus, hát még Isten szerint mennyire nem vállalható. Akkor mi a helyzet? – kérdezhetjük. Az, hogy ahogyan az Édenkertben volt szabad akarata az embernek és dönthetett az Istennek való engedelmesség vagy az engedetlenség között, ugyanez a helyzet az üdvösség kérdésében. Az üdvösséget Isten mindenkinek kínálja, de nem lesz mindenkié. Pál apostol írja egyik levelében: Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. (Tit 2:11) Azaz mindenki előtt ott a döntés lehetősége, de ez nem jelenthet automatikus igent. Mint ahogy nem is jelent. Vissza is lehet utasítani ezt az Isten által felkínált ajándékot. Találunk a Bibliában olyan történetet, mely ezt remekül példázza. A rézkígyó történetére gondolok. Abban azzal szembesülünk (4Mózes 21), hogy a pusztai vándorlás során, az Ígéret földje felé tartó választott nép az Úr ellen zúgolódni kezd. Erre Isten mérges kígyókat bocsát rájuk. A nép ezt látva bűnbánatot gyakorol és kéri Mózest, hogy imádkozzon értük az Úrhoz. Isten pedig azt a parancsot adja Mózesnek, hogy készítsen egy rézkígyót, azt tűzze ki egy póznára, és mindazok, akik feltekintenek rá, megmenekülnek a haláltól. Ennyit kellett tehát tenni: feltekinteni a póznán lévő rézkígyóra. Aki nem tette, életét vesztette. Nem volt egy nagy és teljesíthetetlen kérés. Ugyanez a helyzet az üdvösséggel. Kell hozzá valami, ami nem teljesíthetetlen, ami nem függ attól, hogy hová, milyen körülmények közé születik valaki, nem függ a nemétől, az egészségi állapotától, az anyagi helyzetétől. Ezt a Káté így fogalmazza meg (felteszem újra a kérdést): Amint elveszett Ádám által, úgy üdvözül-e Krisztus által minden ember? A válasz így hangzik: Nem, hanem csak azok, akik igaz hit által Ővele eggyé válnak és minden jótéteményét elfogadják. Tehát mi kell hozzá? Igaz hit. Rögtön felmerül bennünk a kérdés, hogy ha van igaz hit, akkor létezik hamis hit is? Pontosan. Hiszen nagyon sokféle hit van ezen a világon. Mindenki hisz valamiben – szoktuk mondani. De nagyon nem mindegy, hogy miben, kiben hiszünk. Én ezen a mai istentiszteleten a tévhitekről nem szándékozom szólni, ehelyett inkább nézzük meg, hogy mit jelent az igaz hit kifejezés. Pontosan ez a Heidelbergi Káté 21. kérdése: Mi az igaz hit? A válasz pedig ez: Nemcsak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az Ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszersmind az a szívbeli bizodalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot (megigazulást) és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért.

         Az igaz hit ilyenformán való meghatározása helyre teszi azt a tévképzetet, mely szerint a hívő emberek hisznek Valakiben, valahogyan, de ez valami esetleges, minimum bizonytalan dolog. Hát nem az! Egyáltalán nem. A hit nem vak dolog. A Káté azt mondja: az igaz hit megismerés. Amikor két ember először találkozik, akkor gondolnak valamit a másikról, de hogy milyen valójában a másik, ahhoz alapos megismerésre van szükség. Ugyanez a helyzet Istennel kapcsolatban is. Róla, Vele kapcsolatban is sokan sokfélét gondolnak, de meg kell Őt ismerni alaposan, hogy igazán azt mondhassuk: ismerem Istent és hiszek Benne.

         Lényeges kérdés, hogy hogyan lehet Istent megismerni? A múltkorában azt mondta valaki, hogy ő az érzésein keresztül van kapcsolatban Istennel és ezáltal ismeri meg Őt egyre jobban. Erre én azt kell mondjam, – és szeretettel elmondtam beszélgetőtársamnak is – hogy ez tévút. Nem lehet alapozni csupán az érzéseinkre – Istennel kapcsolatban pedig főleg nem. Istent az Ő kijelentései alapján lehet megismerni. Pál apostol ezt írja a római levélben: ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. (Rm 1:19-20) Ha a teremtett világra nézünk, számtalanszor rácsodálkozhatunk annak szépségére, nagyszerűségére, sőt a természeti törvényekre. Már pedig ez nem véletlenül, nem magától és nem irányítás nélkül jött létre. Valaki ott van mögötte, mint Teremtő, Alkotó. Isten az, ki más lehetne? De Isten nemcsak a teremtett világ alkotásaiban ismerhető meg, hanem van Neki egy másik nagyon fontos kijelentése, ez pedig az Ő Igéje. Isten Igéje a Szentírás, vagy más szóval Biblia, melyben Ő mindent kijelentett nekünk, ami számunkra fontos, amiből Őt magát, és velünk való terveit megismerhetjük. Aki szeretné tudni, hogy milyen Istene van ennek a világnak, az olvassa a Bibliát rendszeresen, vegye komolyan annak tanításait és alkalmazza saját életében.

         Ahhoz, hogy valakit megismerjünk, sok időt kell vele együtt tölteni. Lakva ismerszik meg az ember – tartja a mondás. Istennel kapcsolatban ez azt jelenti, hogy rendszeresen olvasom szavát, üzenetét a Bibliában és hallgatom az istentiszteleteken. Ezáltal kialakul bennem egy nem feltétlenül érzéseken alapuló kép Istenről. Megismerem Őt olyannak, amilyennek saját magát feltárja előttem. Mert Isten sokszor nem az, akinek Őt mi tartjuk, hanem az, akinek Ő mondja magát. Ezért kell komolyan venni önkinyilatkoztatását, a Szentírást.

         Káténk azt mondja, hogy az igaz hit nemcsak megismerés, hanem szívbeli bizodalom is. Megismerni Istent az igaz hitnek csak az egyik oldala. A másik oldala az az, hogy bízom is Benne.

Emberekkel való kapcsolatainkban többfélék lehetünk. Amikor két ember először találkozik, megbízik egymásban? Attól függ. Függ az első benyomástól, de függ a lelki alkattól is. Van, aki megelőlegezi a bizalmat a másiknak, aki aztán vagy él vele, vagy nem. Van, aki először egyáltalán nem bízik a másikban, de jobban megismerve a másik rászolgál a bizalomra. Istennel kapcsolatban is ugyanez a helyzet. De Isten azt akarja, hogy megismerjük Őt és bízzunk Benne. Sőt, bízzuk rá magunkat. Teljes egészében. Ő ugyanis nekünk jót akar. Céljai nemesek, építőek, javunkra valóak.

Az igaz hit tehát megismerés és bizalom. Ismerd meg Istent az Ő kijelentései alapján és bízz Benne. Egymásban csalódunk, mert mi mégis csak emberek, gyarló, bűnös, esendő emberek vagyunk, de Isten nem ilyen. Aki Benne bízik, soha nem fog csalódni. Persze vannak, akik azt mondják, hogy csalódtak Istenben, de ők rossz irányból nézik Őt és saját életüket. Isten ugyanis, amit megígér, azt mindig megtartja. De téved, aki azt gondolja, hogy mivel Isten gyermekévé lett, azaz hisz az Úrban, ennek egyenes következménye, hogy csak jó dolgok lesznek életében. Nem, nem! Ilyet Isten nem ígért egyetlen embernek sem. Jézus azt mondta, hogy aki Őutána akar menni, az tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és úgy kövesse őt. Azt is mondta: e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Az Úr azt is mondta: Veled leszek, nem hagylak el téged. Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van… Ha Istent nem a gondolataink, az érzéseink alapján akarjuk megismerni, hanem a kijelentései alapján, akkor járunk helyes úton.

A Heidelbergi Káté 21. kérdéséből, illetve válaszából kiderül az is, hogy az igaz hit személyes. Nem hihetünk mások helyett, mások sem hihetnek helyettünk. Amikor azt fogalmazza meg a Káté, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot (megigazulást) és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért, akkor ebben meg kell látnunk a ránk vonatkozó, személyesen nekünk szóló üzenetet. Ugyanis, ha Isten másoknak bűnbocsánatot ad, és örök életet, de ebben nekem nincs részem, akkor az elég nagy baj. Életbe vágó, mondhatom úgyis, hogy örök életbe vágó nagy baj.

         Isten ajándékozó Úr. Bűnbocsánatot és örök életet ad a Benne hívőknek. Tehát ajándéka mindenkinek szól, de elfogadni csak hit által lehet. Hogyan adja? Kegyelemből, Krisztus érdeméért. Tehát az ember a bűnbocsánatáért és az örök életéért semmit nem tud tenni, vagyis egy dolgot mégis: elfogadja. Ezt se megvenni, se kiérdemelni nem lehet, mert Isten adja számunkra, nekünk pedig csak el kell fogadni. Alapigénk pontosan erről beszél. Hogyan írja Pál? Kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Isten ajándékát tehát csak elfogadni lehet, érte nem kell semmit tenni. Nem is vagyunk rá képesek a bennünk lévő bűn miatt… 

A 22. kérdése így hangzik Káténknak: Mit szükséges hinnie a keresztyén embernek? Mindazt, amit nekünk az evangélium ígér, amire minket a mi közönséges, kétségen felül álló keresztyén hitvallásunk tételei tanítanak. Vannak igei hivatkozások, melyek segítenek mögé látni ezeknek a válaszoknak. Mit ígér az evangélium? Először is Jézus ígéri: veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Aztán a János evangéliumának 20. részében ezt olvassuk: Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. (20: 31) Az igaz hit tehát az Úr ígéreteire tekint, azokat ismeri és elfogadja, mert az Úr nem csapja be, nem vezeti meg az embert.

         Még egy kérdés és annak válasza tartozik a VII. úrnapjához káténk szerint. Ez pedig így hangzik: Hogy szól ez a hitvallás? Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.

         Az Apostoli Hitvallást most nem kezdeném el magyarázni. Ennek oka, hogy a következő kátémagyarázatos igehirdetésekben mindenképpen szólni fogok róla. Ehelyett inkább arra bíztatom a testvéreket, hogy legyen és maradjon szívünkben a mai legfontosabb tanítás, mely az igaz hitről szólt. Az igaz hit megismerése Istennek és iránta való szívbéli bizalom. De mindezt kevés tudnom, ha nekem személyesen nincs ilyen hitem. Kívánom, hogy akarjuk mind jobban megismerni Istent az általa kijelentett Igében és bízzunk Benne, mert Ő jót akar nekünk nemcsak itt e földi létben, hanem az örökkévalóságban is. Ámen.

       Az istentiszteleten énekelt énekek: 25, 295, 162/2, 466, 479

2012. október 20. – Énekkari találkozó Debrecenben, a Nagytemplomban

Gyülekezetünk énekkara lelkesen készült a Tiszántúli Református Egyházkerület énekkari találkozójára, melynek helyszíne a Debreceni Nagytemplom volt. Kisebb meglepetésünkre csupán 7(!!!) énekkar vállalta az utazást és az énekes szolgálatot. Két szegedi gyülekezet énekkara mellett Tuzsérról, Nyírbátorból, Nyíregyháza-Kertvárosból, Békésből és Tiszavasváriból jöttek az énekkarok. Rövid igei szolgálat után – melyet Sepsi Károly nyugalmazott lelkész végzett – az énekkarok egymás után adták elő mindazt, amivel készültek. Majd a 3 összkari művet énekeltük el. Ezt követően rövid értékelés hangzott el Berkesi Sándor karnagy által. Az ünnepi alkalom ebéddel folytatódott a Kollégium Tápintézetében.

Összességében egyáltalán nem bántuk meg, hogy részesei lehettünk az énekkari találkozónak. Áldott, léleképítő összejövetel volt. Istené legyen érte a dicsőség!

 

 

Figyelmes szeretettel lenni…

Nem messze élt egy idős hölgy. A férje meghalt 5 éve, 2 éve pedig lánya férjével és 2 gyerekével autóbalesetben.
Mikor jöttem az iskolából hazafelé, az ajtaján láttam 1 hirdetést amire az volt írva: “Elvesztettem 2.000 Ft-ot, aki megtalálja, hozza vissza legyen szíves a 76-os lakásba, mert kevés a nyugdíj és nem tudok miből ételt venni!.”
Kivettem a tárcámból 2.000 forintot és felmentem az ötödik emeletre.
Mikor odaadtam az idős hölgynek a pénzt, elsírta magát és így szólt:
“Te vagy a tizenkettedik ember, aki felhozta nekem a pénzt. Köszönöm.”
Elmosolyogtam magam és odamentem a lifthez, mikor a nénike így szólt: “Lányom, vedd le azt a hirdetést, mert azt sem én írtam!” Az öreg hölgy állt és könnyek hulltak a szeméből.

Hogy állsz az édesanyáddal?

Egy 16 éves fiú külföldre utazott. Mikor visszajött, a repülőtéren Édesanyja örömkönnyekkel várta. Átölelte a fiút olyan erősen, ahogy csak tudta, mert nagyon hiányzott neki. Erre azt mondta a fia: „Mama, tudom, hogy szeretsz, de blamálsz engem, ha ennyi ember előtt ölelgetsz, mintha kisgyerek lennék!” Nagyon megbántotta ezzel az Édesanyját, aki azt gondolta, a fia nem örül viszontlátni őt… 6 évvel később a fiú ismét külföldre utazott. Ekkor már 21 éves volt, de Édesanyja mégis kikísérte a repülőtérre, hogy elbúcsúzzon tőle. Ám ezúttal nem ölelte át fiát, hanem elfordult és sírva mondta neki: „Vigyázz magadra fiam!” … Mikor a fiú visszatért, Édesanyja már nem volt a repülőtéren. Amint hazaért, egy levelet talált mamájáról egy csokor virág mellett. Kíváncsian nyitotta ki és olvasta végig. Mikor végére ért, sírva esett össze, mert élete legrosszabb pillanata volt. A levélben ez állt: „Fiam, mikor 6 évvel ezelőtt átöleltelek, az örömtől sírtam, de mikor ezeket a sorokat olvasod, én már a temetőben leszek egy koporsóban, mert meghaltam rákban… Sírtam, mikor a második utazásodnál hátat fordítottam neked, mert nem akartalak blamálni, pedig tudtam, hogy utoljára látlak téged. Nagyon szeretlek és mindig a közeledben leszek. Szeretettel, Mama.”

Mindenki, aki szereti Édesanyját, ossza meg ezt az írást!
Nincs okotok szégyellni magatok az Édesanyátok miatt, mert Ő az, aki megajándékozott Titeket az élettel!

2012. október 15-19. – Egyházmegyei csendes hét Berekfürdőn

Csendeshét Berekfürdőn

 

A Nyírségi Református Egyházmegye szervezésében 2012. október 15-19-ig csendeshét volt Berekfürdőn, a Megbékélés Házában. Az egyházmegyéből 15 gyülekezet 75 fővel vett részt a rendezvényen. A mi gyülekezetünkből 4 fő indult útnak Katona Béla tiszteletes úr kíséretével, aki fő szervezője és igehirdetője volt a csendeshétnek.

A meghívott előadó Dr. Pálhegyi Ferenc pszichológia professzor volt, aki előadást tartott a hét minden napján. A téma a keresztyén család volt. A megértés, a konfliktuskezelés, a megbékélés és a megbocsátás témáját boncolgatta naponta, melyeket igei példákkal támasztott alá.  Az előadások során világossá vált, hogy mindezeket csak akkor valósíthatjuk meg, ha Isten elé visszük az életünket, és Ő megmutatja a helyes irányt, kegyelmét és szeretetét irántunk.

Minden reggel és este áhítaton vehettünk részt, ahol Isten üzenetére figyeltünk. Sokat énekeltünk, és az imádságon kívül énekszóval is dicsérhettük Istenünket. Minden gyülekezetnek volt alkalma bemutatkozni, ahol megismerhettük egymást, a gyülekezetek életét, gondjait, örömeit. Az alkalom végére szinte már testvérként váltunk el egymástól és megfogadtuk, hogy jövőre ugyanitt találkozunk.

Istenünk csodálatos időjárást is adott számunkra, az őszi napsütés még szebbé varázsolta e napokat. Szabadidőnkben sétáltunk, strandoltunk, nagyokat beszélgettünk. Nemcsak lélekben, de testben is teljes felüdülés volt ez a hét.

Csodálatos élményben volt részünk, szavakkal szinte nehéz kifejezni. Ezt az érzést meg kell élni. Szeretettel invitálom Testvéreimet, hogy jövőre még többen részesülhessünk ebben a testi-lelki feltöltődésben.

Isten áldását kívánjuk mindenkire, akik lehetővé tették számunkra, hogy élményekben gazdagon térhessünk haza.

                                                                                                                              Hamvas Antalné

Egy másik testvérünk beszámolóját itt olvashatja: Berekfürdői beszámoló