2014.december 31. szerda

Napi Ige és gondolat

*****

2014.december 31. szerda

***************************************************************

  Milyen jó hálát adni az ÚRnak, és zengeni neved dicséretét, ó Felséges. (Zsoltárok 92:2)

Az év utolsó napja van. Ilyenkor nem árt visszatekinteni a mögöttünk hagyott évre. Szánj erre egy kis időt! Milyen éved volt? Milyen éve volt családodnak, gyülekezetednek? Milyen évet zársz a hit, az Úrba vetett bizalom szempontjából? Bizonyára sok mindenen mentél keresztül idén is, de közelíts meg mindent a zsoltáros gondolatával: milyen jó hálát adni az Úrnak. Miért jó ez? Azért, mert ha így teszünk, azzal kifejezzük, hogy tudjuk, kinek a kezében volt és van most is az életünk. Tudjuk, hogy az Urat szeretőknek minden – ismétlem minden – a javára van. Tudjuk, hogy kinek tartozunk hálával, ki adott számtalan örömöt idén is, ki adott erőt a nehézségek idején, ki vezetett mindvégig az idei év rögös útjain. Ha ezeket Istenünk előtt őszinte szívvel végiggondoljuk, aligha tehetünk mást, minthogy hálát adunk és a Felséges nevét dicsérjük…

 

 

***************************************************************

A nap gondolata:

Ha mindenki megfogadná, hogy csak akkor kér, amikor mindent megköszön: nem lenne elégedetlen zúgolódó ember. (Ravasz László)

 

******************************************************

Imádság:

Most, mikor visszanézek,

látom, Te voltál ott velem.

Áldó kezedben tartva

óvtad az életem.

Vigyáztál rám, mert léptem

oly sokszor botlott, félrevitt,

de mikor épp elestem volna,

a Te kezedbe hulltam,

Jó Atyám, már megint.

 

Kérlek, légy velem, kísérj el,

az új évben Te vezess!

Ne rettentsen meg semmi,

ami számomra félelmetes,

hanem akarjam, tudjam kérni

erőd és szereteted,

s így az új esztendő útját

járhassam végig: Veled!

 

ÁMEN

(Hajdú Zoltán Levente)

 

 

2014.december 30. kedd

Napi Ige és gondolat

*****

2014.december 30. kedd

***************************************************************

 

Milyen kincset gyűjtesz?„Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt vall? Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?” (Márk 8,36–37)

Olyan kérdés ez, amelyet minden szülőnek, minden tanítónak és minden tanulónak meg kell fontolnia. Meg kell szívlelnie minden embernek, ifjúnak és öregnek egyaránt. Az az életterv, amelynek látóterében csak ennek a földi életnek a rövid évei foglaltatnak benne és nem tesz előkészületet az örökkévaló jövőre – legyen az bármilyen tökéletes és kifogástalan –, semmit sem ér. Tanítsuk meg az ifjúságot arra, hogy földi terveik kialakításakor gondoljanak az örökkévalóságra! Tanítsuk meg őket arra, hogy válasszák a helyes alapelveket és keressék a maradandó javakat, hogy olyan kincseket gyűjtsenek maguknak a mennyben, amelyek nem enyésznek el, „amelyet a tolvajok el nem lopnak, és a moly meg nem emészt!”
Mindazok, akik így cselekszenek, a lehető legjobban felkészülnek a földi életre. Egy ember sem gyűjthet kincseket a mennyben anélkül, hogy általa meg ne gazdagodna, meg ne nemesedne élete itt ezen a földön is… „Az istenfélelem mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövendő életnek ígérete.” (1Tim 4,8)” (Prókai Árpád)

***************************************************************

A nap gondolata:

Ha választanod kell, úgy válassz, hogy inkább az egész világ ellenséged legyen, sem hogy megbántsd Jézust. Tehát összes szeretteid közül Jézus legyen szíved legfőbb szerelme. (Kempis Tamás)

 

******************************************************

Imádság:

Istenem! Köszönöm örökkévaló kincseidet! Ezeket óhajtom gyűjteni, de tudom, csak veled sikerülhet. Ámen

 

2014.december 29. hétfő

Napi Ige és gondolat

*****

2014.december 29. hétfő

***************************************************************

Boldogság

„De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel; Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit; De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.” (1Timotheus 6,6-8)

Anthony de Mello írja:
„- Rettenetesen szükségem van egy kis segítségre, máskülönben megbolondulok. Egyetlen szobában élünk: a feleségem, a gyermekeim, meg az apósom és anyósom. Az idegeink kikészültek, egymással üvöltözünk. A szobánk maga a pokol.
– Megígéred, hogy megteszed, akármit is mondok neked? – kérdezte a Mester.
– Esküszöm, bármit megteszek.
– Jól van. Hány állatotok van?
– Egy tehenünk, egy kecskénk és hat tyúkunk.
– Tartsd bent azokat is a szobában, ahol laktok. Aztán egy hét múlva gyere vissza.

A tanítvány megrémült. De mivel megígérte a Mesternek, hogy engedelmeskedik, bevitte az állatokat is. Egy hét múlva nyomorultan és siránkozva tért vissza.
– Idegroncs vagyok. A kosz! A bűz! A zaj! Az őrültség határán vagyunk mindannyian!
– Menj haza – mondta a Mester – és tedd ki az állatokat.
Az ember egész úton rohant hazafelé. Másnap örömtől csillogó szemmel jött vissza.
– Mily gyönyörű az élet! Az állatok kint vannak. A szobánk maga a mennyország, olyan csendes, tiszta és tágas!”
(Prókai Árpád)
***************************************************************

A nap gondolata:

Jézus nélkül az élet gyötrelmes pokol, Jézussal pedig édes paradicsom. (Kempis Tamás)

 

******************************************************

Imádság:

Uram, nem tudom, hogy ki, vagy mi keresztezi ma utamat. De tudom, hogy Te vagy a Kősziklám és Erődítményem. Védőpajzsom és Erős Tornyom. Segíts, hogy ma beléd kapaszkodjam. Tanítsd meg, hogyan állhatok erősen Benned, és választhatom a Te utadat. Segíts, hogy a Te igazságod, és nem saját érzéseim szerint járjak az úton.

Segíts mindent örömmel vennem, ami alkalmat ad rá, hogy működésedet lássam, vagy hogy másokat Feléd tereljek.

Köszönöm, hogy szeretsz, és ezt senki és semmi nem veheti el tőlem! Ha elbukom, ha valami nem sikerül, Te akkor is feltétel nélküli szeretetedet suttogod a fülembe, és eszembe juttatod, hogy irgalmad megújul minden nap.

Ez csodálatos, Uram!

Köszönöm, hogy ma is találkozhattunk. Kérlek, költs fel holnap is szereteted édes suttogásával. Alig várom, hogy újra találkozzunk. Jézus nevében, Ámen.

2014.december 28. vasárnap

Napi Ige és gondolat

*****

2014.december 28. vasárnap

***************************************************************

Józsué példája

„Vigyázz, hogy mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe, ne hajolj attól se jobbra, se balra, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz!… Vigyázz, mindent úgy cselekedj, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te útjaidon és akkor boldogulsz.” (Józs 1,7–8)

A Biblia életrajzi leírásai a legértékesebb nevelő hatású olvasmányok. Abban különböznek minden más életrajztól, hogy hitelesek. Véges emberi értelmünk képtelen helyesen értelmezni, vagy elbírálni mások cselekedeteit. Egyedül csak Isten olvas a szívben, egyedül csak Ő ismeri indítékaink és cselekedeteink titkos forrását. Ő tudja élethűen leírni az emberek jellemét… Ilyen leírásokat egyedül csak Isten Igéjében találhatunk…

Életünk tapasztalatai nagymértékben a saját gondolataink és cselekedeteink következményei… Rettenetes igazság ez, ezért mélyen a lelkünkbe kell vésnünk. Minden cselekedet visszahat az elkövetőre. Az ember talán sohasem tudja felismerni ebben az életben az általa véghezvitt helytelen tettek következményeit, amelyek a saját vetésének az aratásai. De még ebben az esetben sem vagyunk reménység nélkül…
A Biblia egy igazságot sem tár elénk olyan világosan, mint az igazságtól való eltérés veszedelmét, amely egyaránt utoléri mind a gonoszság cselekvőjét, mind pedig azokat, akiket e tette befolyásolt. A példának hatalmas ereje van, azért ha természetünk gonosz hajlamainak engedünk, rossz példánk másokat is ellenállhatatlan erővel sodor a bűnbe… Ez az oka annak, hogy miért adott Isten oly sok példát a Szentírásban az olyan esetekre, amelyek által felismerhetjük egyetlen helytelen cselekedet mélyreható következményeit…
Ezek az élettörténetek elénk tárják azt, amit egy napon majd minden ember megért, hogy a bűn csak szégyent és veszteséget okoz, a hitetlenség pedig kudarcot eredményez. De megértjük azt is, hogy Isten irgalma elér a legnagyobb mélységben is, hogy a hit felemeli a bűnbánó bűnösöket és Isten gyermekeivé fogadja őket. (Prókai Árpád)

***************************************************************

A nap gondolata:

Boldog, aki Téged szeret, Uram. Barátját Benned, ellenségét érted. (Augustinus)

 

******************************************************

Imádság:

Uram, segíts, hogy tudjam bőven mérni az időmet, és így jussak levegőhöz a napi rohanás közben. Szeretném Hozzád méltóan használni az időt, amit kaptam Tőled. Jézus nevében, Ámen

2014.december 27. szombat

Napi Ige és gondolat

*****

2014.december 27. szombat

***************************************************************

Boldog vagy?

Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek. (Jak 1,12)

 

Őri István: Boldogságok

 

Boldog, ki a kísértés útján ellenáll
boldog, ki, ha tétova is, de engem megtalál
boldog, ki, ha nem lát is, hisz
boldog, ki vállán szálkás, nehéz keresztet visz.

Boldog, ki befogad másokat
boldog, ki örül, ha szenvedőt látogat
s vigaszt visz neki
lelke sűrű keservét, szeme tompa fényét
mind elveszi.

Boldog, ki bennem hisz, bennem remél
nyitott szívvel jár, lépte hozzám felér
boldog a bátor, tiszta lélek
mert én benne lakom, kezét fogom, vele élek. (Prókai Árpád)

 

***************************************************************

A nap gondolata:

Ha már átkeltetek a bűneiteken, mondja az Úr, hegymagasságra dagasztjátok őket. Pedig mikor éppen átkeltek rajtuk, akkor kellene látnotok, hogy valóban hegyek, és iszonyúak. Ti utána vagytok erényesek. De legyetek erényesek előtte! És közben. (…) Mindent, akármit megtennétek értem, kivéve azt a kis lemondást magatokról, ami az én számomra minden.

(Charles Péguy: A gazda és a vendég)

******************************************************

Imádság:

Uram! Boldogságom forrása Te vagy, senki más. Hálát adok érte, hogy ismerhetlek, hogy szerethetlek, Hozzád tartozhatom. Ámen

2014.december 26. péntek

Napi Ige és gondolat

*****

2014.december 26. péntek

***************************************************************

Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus. (Lk 2:8-11)

Igénk szerint egyszerű pásztorok hallják az angyali örömhírt: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus. Milyen fájdalmas, hogy sokan mégis leragadnak a kis Jézuskánál, vagy nem jutnak tovább hitükben az Istenkénél. Pedig e világnak olyan hatalmas és az emberiség egészét szerető Istene van, aki üdvösséget, örök életet akar adni a benne hívőknek. Karácsonyi ünneplésünk szóljon az Üdvözítőről, az Úr Krisztusról. Legyen szívünk hálával tele mennyei Atyánk felé, akinek annyira fontosak vagyunk, hogy elküldte Jézust értünk. S aki benne, mint Üdvözítőjében hisz, aki rá, mint személyes Megváltójára tekint, annak lehet igazi karácsonya, boldog, áldott ünnepe. Ne érd be kevesebbel! Őt ünnepeld, Vele ünnepelj! De ezzel még ne elégedj meg: az Üdvözítőről szóló örömhírt add át másoknak is, hogy hozzád hasonlóan minél többen Krisztus uralma alatt töltsék el ne csak a karácsonyt, hanem egész életüket is.

 

 

***************************************************************

A nap gondolata:

Utolsó szavát intézi Isten mindnyájunkhoz a Fiú által. Több mondanivalója nincs. És ahogy mi a Fiút fogadjuk, attól függ az egész jövőnk. (Victor János)

******************************************************

Imádság:

Úr Jézus! Üdvözítőm! Köszönöm születésed ünnepét, közénk jövetelednek minden áldását, elveszett életem megtalálását. Adj lehetőséget nekem arra, hogy Rólad és a benned kapott új élet áldásairól másoknak is beszélni tudjak! Ámen

2014.december 25. csütörtök

Napi Ige és gondolat

*****

2014.december 25. csütörtök

***************************************************************

  Amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. (Lk 2:6-7)

Jézus istállóban való születése azt az üzenetet hordozza, hogy Isten a lehető legmélyebbre hajol ezért a világért. Szeretetének mélységére csak rácsodálkozni tudunk. Nem egy magánklinikán, minden képzeletet felülmúló, pazar körülmények között születik meg az Isten fia, hanem egy istállóban. Ennyire szeret az Úr bennünket, ennyire aláhajol értünk, ennyire közösséget vállal velünk. S később a golgotai kereszten szenvedő és meghaló Jézus is Isten szeretetének véghetetlen nagyságát ragyogtatja fel számunkra és azt üzeni, hogy nem lehetünk olyan mélyen, hogy Isten ne járt volna már előttünk, és ne ismerné, hogy milyen az, amin keresztül megyünk. Isten a legnagyobb szenvedésében is közösséget vállal az emberrel. Ha szenvedsz valamitől, valamiért, adjon neked erőt ez a meggyőződés.

 

***************************************************************

A nap gondolata:

Jézus nemcsak azért született, hogy láthassuk: milyeneknek kellene lennünk, hanem, hogy segítsen rajtunk, tehetetleneken. (Victor János)

 

******************************************************

Imádság:

Uram! Szereteted nagysága behatárolhatatlan. Minden mélységnél lentebb kezdődik, minden magasságnál feljebb van végső határa, szélessége megmérhetetlen. Köszönöm Jézust, kiben velem, velünk vagy és kifejezted hozzánk való szeretetedet. Ámen

2014.december 24. szerda

Napi Ige és gondolat

*****

2014.december 24. szerda

***************************************************************

 

Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt,  hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt.  És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. (Lk 2:1-7)

Jézus születésének bibliai leírásait, azt a néhány szakaszt, mely beszámol erről, a naponta Igét olvasó ember nagyon jól ismeri, de talán még azok is, akik csak karácsonykor jelennek meg a templomban. Éppen ezért ma és az ünnep napjain néhány nekünk szóló, gyakorlati üzenetet szeretnék megfogalmazni.

Isten megingathatatlanul kezében tartja a világot és Ura a történelemnek is. Van, amikor ez nem így látszik, de az tényleg csak a látszat. Íme, a Római Birodalom hatalmas vezetője, Augustus császár is hogyan simul bele Isten világot megváltó terveibe. Ő csak azért akar népszámlálást, hogy tisztán lássa adófizetőinek számát és megtervezhesse a birodalom költségvetését, különösen a katonai kiadásokat. Ezzel a lépéssel mégis egy évszázados prófécia válik valóra: József és az áldott állapotban lévő Mária útnak indul, hogy Betlehemben szülessen meg a világ Megváltója. E császári döntés nélkül eszük ágában nem lett volna Betlehembe menni. De Isten így rendezte, mert Ő kezében tartja még a világ hatalmasait is, akik tudva, vagy éppen tudatlanul is Isten terveinek megvalósulását segítik elő. Ha kevésbé tetszenek nekünk a világ politikai eseményei, ez a tudat adjon megnyugvást számunkra.

 

***************************************************************

A nap gondolata:

Aki meg akarja találni Krisztust, annak előbb az egyházat kell megtalálnia. Az egyház pedig nem fa és kő, hanem Krisztus-hívők gyülekezete. Hozzájuk kell csatlakozni, és megnézni, hogy hogyan hisznek, élnek és tanítanak. Krisztus kétségtelenül ott van náluk.

A keresztény gyülekezet soha össze ne jöjjön úgy, hogy ne hirdessék és ne imádkozzák Isten igéjét, hacsak a lehető legrövidebben is!

Az ünnepet úgy szenteljük meg, hogy időt és alkalmat keresünk istentiszteletre, vagyis arra, hogy összegyülekezzünk, Isten igéjét hallgassuk, arról elmélkedjünk, s azután Istent magasztaljuk, neki énekeljünk és imádkozzunk! (Luther Márton)

******************************************************

Imádság:

Köszönöm Uram azt a megnyugtató tényt, hogy tied a világ, kezedben tartod és Krisztusban egészen közel jöttél nélküled elveszett életünkhöz. Ámen

2014.december 23. kedd

Napi Ige és gondolat

*****

2014.december 23. kedd

***************************************************************

  Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. (Máté 25:14)

 

A gazda fejlesztésre hívta a 3. szolgát is. Nem azt mondta, hogy ezt a három dolgot végezd el, aztán szórakozz, vagy töltsd a hétvégéd más dolgokkal. Ez egyfajta alkalmazotti gondolkodásmód. Elvégzem, ami a munkám, megkapom érte, ami jár és aztán, ahogy kitettem a lábam a munkaadó ajtaján, már élem a saját életem. Többet nem vagyok hajlandó csinálni. Szabad perceimben pedig kritizálom a főnököt, mert a helyében meg így és így csinálnám a dolgokat. Mert ráadásul kedvem sincs az egészhez, vagy ha jobb ajánlatot kapok, több pénzt, nagyobb megbecsülést, akkor le is lépek. Ez a béres. A másik kettő szolga volt. Fejlesztették, amit rábíztak. Megpróbáltak a gazda fejével gondolkodni. Azzal az izgalommal várták haza, hogy elbüszkélkedjenek vele, hogy fejlődött valami a távollétükben. Nem féltek a számadástól sem egyfajta remegő szolgalelkűséggel, hanem a munkálkodó szolga gyermeki izgalmával vártak. S később ők voltak azok, akikkel a gazda is együtt örült: „Jól vagyon, jó és hű szolgám…a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután…” Magukénak érezték az ügyet és a gazda terveit nem csak várták, hanem vele együtt építették.

Azt kell, mondjam: ez az igazi adventi készület! A kapott tálentumot felfedezni és szolgáló lelkülettel várni Isten tervei kibontakozását. Sok ajándékát ismerjük fel. Adjunk hálát érte. S kezdjünk el abból élni, mint József Egyiptom földjén…Hét bő után, a hét szűk esztendőből élni….s akkor nem a szükségre fogunk gondolni, hanem arra, hogy jól sáfárkodunk azzal, amit adott nekünk. Legyen munkálkodó adventünk, amelyben bíztat két Ige, Jézus mondja: „Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Ura”, s a másik: „Aki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.” (Berencsi Balázs)

***************************************************************

A nap gondolata:

Egyáltalán nem az a kérdés, hogy milyen alkalmaim vannak a szolgálatra, hanem az, mennyire adtam át magam az Ő rendelkezésére. (Victor János)

******************************************************

Imádság:

Vedd, Uram, és fogadd el teljes szabadságom,

emlékezetem, értelmem és egész akaratom,

mindenem, amim van és amivel rendelkezem!

Te adtad mindezt, neked, Uram, visszaadom.

Minden a tiéd, rendelkezzél vele egészen akaratod szerint!

Add nekem szereteted és kegyelmed, mert ez nekem elég! Ámen